isosceles trapezoid vs trapezoid


cavab 1:

Bir kvadrat 4 bərabər (sağ) açı və 4 konqres tərəfi olan dörd tərəflidir.

Bir trapezoidin tərifi (Amerikan İngilis dili və ya İngilis İngilis dili üçün Trapezium) mətn və müəllifdən asılı olaraq təəssüf ki, həmişə eyni deyildir.

Tərif # 1: Trapezoid: Tamamilə bir dəst paralel tərəfləri olan dörd tərəfli. Beləliklə, bir kvadrat bu tərifdə heç vaxt trapezoid ola bilməz.

Tərif № 2: Trapezoid: Ən azı bir paralel tərəflər dəsti olan dörd tərəfli. Bu tərifdə bir kvadrat trapezoidlərin xüsusi alt kateqoriyasıdır.


cavab 2:

Bir kvadratın hər tərəfi bərabər, paralel və 90 dərəcə bütün açılar var.

Bir trapeziumun hər tərəfi fərqlidir, iki əks tərəf paralel, iki bucaq 90 dərəcə, üçüncü və 4-cü bucaq kəskin və kəskin, lakin cəm 180 dərəcədir

Bir trapezoidin hər tərəfi fərqlidir, heç bir tərəf paralel deyil, bütün daxili açıların 90 dərəcəsi bum cəminin 360 dərəcəsinə bərabər deyil

Trapezoid / Trapezium üçün Pifaqor teoremi


cavab 3:

R u dum